Геометрія

Напевне,  кожний  із  вас  коли-небудь  уявляв  себе  великим  ман-дрівником,  який,  подібно  до  Христофора  Колумба,  прокладає  в  бурх-ливому  океані  курс  до  незвіданих  країн.  Хтось  мріяв  стати  славет-ним  детективом,  сучасним  Шерлоком  Холмсом,  щоб,  використову-ючи  струнке  логічне  мислення,  розв’язувати  найскладніші  загадки, розкривати  таємниці.  Хтось  бачив  себе  можновладним  єгипетським фараоном,  за  чиєю  волею  посеред  пустелі  споруджувалися  величні піраміди.  Але,  мабуть,  не  всі  ви  здогадувалися,  що  існує  наука,  без якої  неможливо  здійснити  ті  мрії.  Ця  наука  — геометрія.

Чому  саме  геометрія?  Насамперед,  це  одна  з  найдавніших  мате-матичних  наук.  Вона  виникла  ще  в  Стародавньому  Єгипті,  де  щороку 

після  розливів  Нілу  жителі  мусили  відновлювати  межі  земельних  ді-лянок.  Сам  термін  «геометрія»  в  перекладі  з  грецької  означає  «земле-мірство».  Вивчати  геометричні  форми  потрібно  було  не  тільки  земле-робам,  але  й  будівельникам,  адже  без  геометрії  не  вдалося  б  звести 

жодну  з  єгипетських  пірамід.Геометрія  як  розділ  математики,  пов’язаний  з  обчисленнями  та розрахунками,  сприяла  їхньому  розвиткові.  Завдяки  геометрії  стали 

можливими  великі  наукові  відкриття,  зокрема  географічні.  Не  випад-ково  за  часів  Середньовіччя  геометрія  належала  до  тих  наук,  які  по-винна  була  опанувати  кожна  освічена  людина.

Зазначимо  також,  що  геометрія  —  це  мистецтво  правильного мислення. Вивчаючи цей предмет, можна побачити, як закономірності навколишнього  світу  відбиваються  в  логічних  твердженнях,  із  яких випливають  корисні  наслідки.